LİSANSA
KONU
OLABİLECEK
BULUŞLAR
551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK’nın 96 ve 97 nci maddeleri ile Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddeleri kapsamında, patent konusu buluşun, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde kullanılması ve bu kullanımın Enstitü nezdinde resmi belge ile kanıtlanması zorunludur. Bu sayfada, patent konusu buluşun kullanıldığı Enstitü nezdinde kanıtlanmamış olan patentler yayınlanmaktadır. Listede yer alan patentler, fiilen kullanılmıyor olmaları ve diğer şartların varlığı halinde 551 sayılı KHK’nın 99 vd. maddeleri uyarınca zorunlu lisans konusu olabilecektir.