551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK’nın 96 ve 97 nci maddeleri ile Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddeleri kapsamında, patent konusu buluşun, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde kullanılması ve bu kullanımın Enstitü nezdinde resmi belge ile kanıtlanması zorunludur. Bu sayfada, patent konusu buluşun kullanıldığı Enstitü nezdinde kanıtlanmamış olan patentler yayınlanmaktadır. Listede yer alan patentler, fiilen kullanılmıyor olmaları ve diğer şartların varlığı halinde 551 sayılı KHK’nın 99 vd. maddeleri uyarınca zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TPE tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
L-tipi kalsiyum kanal blokörlerinin, osteoporozun tedavisi ve/veya önlenmesinde kullanımı TPE Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07241
Buluş Başlığı L-tipi kalsiyum kanal blokörlerinin, osteoporozun tedavisi ve/veya önlenmesinde kullanımı
Başvuru Sahibi AHMET HACIMÜFTÜOĞLU (%25);T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ;ZEKAİ HALICI (%50)
Buluş Sahibi ELİF ÇADIRCI;BÜNYAMİN BÖREKÇİ;AHMET HACIMÜFTÜOĞLU (%25);YÜKSEL ÖZDEMİR;ZEKAİ HALICI (%50);MEHMET KARACA;YAKUP KUMTEPE;HALİS SÜLEYMAN;YÜKSEL ÖZDEMİR;YAKUP KUMTEPE;MEHMET KARACA;ZEKAİ HALICI (%50);BÜNYAMİN BÖREKÇİ;HALİS SÜLEYMAN;AHMET HACIMÜFTÜOĞLU (%25);ELİF ÇADIRCI;AHMET HACIMÜFTÜOĞLU (%25);HALİS SÜLEYMAN;BÜNYAMİN BÖREKÇİ;ZEKAİ HALICI (%50);YAKUP KUMTEPE;YÜKSEL ÖZDEMİR;ELİF ÇADIRCI;MEHMET KARACA
IPC Sınıfı A61K 31/40;A61K 31/433
Buluş Özeti

Buluş, L-Tipı kalsiyum kanal blokorlerının (kalsiyum antagonıstlerı), özellikle amlodıpinın, hıpoostrojenizm, ınflamasyon, hipertansiyon ve kortıkosteroıdlerden kaynaklanan osteoporozun tedavisi ve/veya önlenmesinde kullanımı ile ilgilidir.