Fikirden Ürüne Giden Süreçte Üniversitelerin Rolü Çalıştayı

Tarih

29.02.2012

 

Yer

TOBB Sosyal Tesisleri

 

Düzenleyen

ÜSİMP / AUTM / ARTEV Platformu / TPE / TOBB

 

Web Sitesi

http://www.usimp.org/tr/new/-fikirden-urune-giden-surecte-universitelerin-rolu-calistayi-gerceklestirildi/92

 

Program

Açılış

 

I. Oturum

Prof. Dr. A. Hamit Serbest / Yürütme Kurulu Başkanı, ÜSİMP
ÜSİMP Tanıtımı

 

Prof. Dr. Hasan Mandal / Rektör Yardımcısı ve Direktör, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü, Sabancı Üniversitesi
ARTEV Platformu Tanıtımı

 

II. Oturum

Mustafa Kaplan (moderatör) / Başkan, KOSGEB

 

Vicki L. Loise / Yönetici, AUTM
Teknoloji Transfer Uzmanlarının Misyonu ve AUTM

 

Dr. Todd Sherer / Gelecek Dönem Seçilmiş Başkan, AUTM
Araştırma Faaliyetleri ile Patent Çalışmalarının Birleştirilmesi ve Üniversitedeki Süreçlerin Değer Yaratmaya Dönüştürülmesi

 

Dr. Dipanjan Nag / Gelecek Dönem Başkan Yardımcısı, AUTM
Akademik Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme, Fikri Mülkiyet Varlıklarının Değerlemesi ve Pazarlarının Gelişmesi

 

III. Oturum

Durmuş Günay (moderatör) / Yürütme Kurulu Üyesi, YÖK

 

Mahmut Kiper / TTGV
Türkiye’deki Üniversite Sanayi İşbirliği Arayüzü Deneyimlerine Bakış

 

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak / Başkan, TÜBİTAK
Türkiye’de Teknoloji Transferi Süreçlerinin Mevcut Durumu

 

IV. Oturum

Elif Baktır (moderatör) / Danışma Kurulu Üyesi, ÜSİMP
Fikir Alışverişi için İnteraktif Oturum

 

V. Oturum

Değerlendirme ve Sonuç Bildirisi Hazırlama İnteraktif Oturumu
Sonuç Bildirisi

 

Kapanış

 

×