Fikri Mülkiyet Haklarının Ülke Ekonomilerine Etkileri Çalışma Toplantısı

Tarih

02.05.2012 - 03.05.2012

 

Yer

Türk Patent Enstitüsü

 

Düzenleyen

Türk Patent Enstitüsü / WIPO

 

Web Sitesi

http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=703&haber=580

 

Program

Açılış

 

Ahmet Koçer / Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü

 

Prof. Dr. Natalia Karpova / Başkan, Rusya Lisanslama Topluluğu
Ziyaretin Amacı

Ziyaret ile Gerçekleştirilmesi Öngörülen Görevler
Beklenen Sonuçlar

 

Türk Patent Enstitüsü Sunumu
Türk Patent Enstitüsü Tanıtımı
Türkiye’de Sınai Mülkiyet Sistemi
Son Ulusal ve Uluslararası Gelişmeler
Patent, Marka, Tasarım, Coğrafi İşaret İstatistikleri

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları Genel Müdürlüğü) Sunumu
Genel Müdürlük Tanıtımı
Türkiye’de Telif Koruması
Son Gelişmeler
İstatistikler

 

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) Sunumu
Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

 

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı (Sanayi Genel Müdürlüğü) Sunumu
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011-2014)

 

Kalkınma Bakanlığı Sunumu             
Kalkınma Strateji Belgeleri, Fikri Mülkiyet Odağından

 

TÜBİTAK Sunumu
Türkiye’de Bilim Teknoloji ve Yenilik Politika Sistemi
Türkiye’de Ar-Ge Performansı
Ar-Ge Yatırımları
Bilim Teknoloji ve Yenilik Üretkenliği

 

TOBB Sunumu
Türkiye’ye Ekonomik Bakış
KOBİler için Fikri Mülkiyetin Önemi
TOBB Tarafından Yürütülen Fikri Mülkiyet Faaliyetleri

 

Sabancı Üniversitesi TTO Sunumu
Ulusal İnovasyon Sisteminde TTO’ların Rolü
Türkiye’de TTO’lar Tarafından Gerçekletirilen Faaliyetler
Türkiye’de TTO’ların Karşılaştığı Zorluklar

 

LES Türkiye Sunumu
LES Türkiye Faaliyetleri
Türkiye’de Fikri Mülkiyet ile İlgili Lisanslama Faaliyetleri

 

Tartışma

 

Kapanış

 

×