22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dekoratif metal mozaik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/02285
Buluş Başlığı Dekoratif metal mozaik.
Başvuru Sahibi PH DİZAYN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi PINAR UĞUŞ
IPC Sınıfı E04F 13/08
Buluş Özeti

Buluş,paslanmaz çelik bir malzemeden meydana gelen, genel olarak duvar kaplamalarında kullanılan ve kaplandığı duvarda 3 boyutlu bir görünüm sunan dekoratif duvar kaplama metal mozaik ile ilgili olup, özelliği; dekoratif mozaik 3 boyutlu yüzeyi (1), dekoratif mozaik gövdesi (2), dekoratif mozaik plastik aparatı (3), döşeme filesi (4) ve yapışkan tabaka dan (5) meydana gelmektedir.