22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kalıp yağlama fırçası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/03284
Buluş Başlığı Kalıp yağlama fırçası.
Başvuru Sahibi KARARLI FIRÇA EKİPMANLARI SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi NECATİ KARA
IPC Sınıfı F16N 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş makine kalıp sanayi başta olmak üzere, makinelerde kullanılan kalıp yağlama fırçalarının kullanımı esnasında , fırçanın ipliklerinde meydana gelen aşınma ve bu aşınmadan kaynaklı makine ve kalıplarda meydana gelen hasarı en aza indirmeye yönelik geliştirmelerle ilgilidir. Buluş konusu Kalıp Yağlama Fırçası özel dokuma kumaş(l), pamuk iplik(2) ve metal telden (3) oluşmaktadır.