22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kumaştan mamul ağız kısmı ipli ve büzgülü taşıma torbası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/03905
Buluş Başlığı Kumaştan mamul ağız kısmı ipli ve büzgülü taşıma torbası.
Başvuru Sahibi NETPAK AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ÖZGÜR AVCI
IPC Sınıfı B65D 77/00
Buluş Özeti

Bu buluş, baskılı veya baskısız polipropilen (pp), sentetik dokuma, nonwoven lamineli ve laminesiz organik kumaşlardan mamul, dikiş kullanılmadan ultrasonik kaynakla hızlı bir şekilde imal edilen ağız kısmı iple büzülerek kapatılan bir torba (poşet) ile ilgilidir.