22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok amaçlı bir başlık. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/04327
Buluş Başlığı Çok amaçlı bir başlık.
Başvuru Sahibi KAYAHAN FIRÇA GIDA İNSAAT PLASTİK TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN KAYAHAN
IPC Sınıfı A47L 13/10
Buluş Özeti

Buluş; genellikle temizlik sektöründe kullanılan temizlik aparatlarının (a), sapı (20) ile paspasının (30) birbirine irtibatlanmasını sağlayan başlık (10) ile ilgili olup özelliği; üzerinde sap (30) ile irtibatlanmayı sağlayan yuva (11), yüzey temizlik işlemini gerçekleştiren paspas, mop, yersil, camsil, peluş, fırça vb. araçlar (30) konumlandırılan ve sabitlenen farklı formlarda oluşturulan kanatlar (12), mukavemet artışını sağlayan federler (14) oluşturulan paslanmaz metal, alüminyum, plastik, kompozit vb. malzemelerden mamul yekpare yapıda başlık (10) ile ilgilidir.