22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çekmece, dolap ve/veya raf içeren banyo eşyası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/04677
Buluş Başlığı Çekmece, dolap ve/veya raf içeren banyo eşyası.
Başvuru Sahibi DİSTON DUŞAKABİN KÜVET BANYO MALZEMELERİ İMALATI PANEL ENERJİ SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi VEYSEL DEMİR
IPC Sınıfı A47K 4/00
Buluş Özeti

Buluş, banyolarda duş almak, banyo yapmak üzere kullanılan özellikle küvetlerin (1) içerisine konumlandırıldığı, çekmece (30), dolap (31) ve/veya raf (32) içeren gruptan en az biri ya da birkaçını içeren kombinasyonlardan oluşan kullanım alanı (3) içeren kasa (2) ile ilgilidir.