22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Contalı cam bölümlü pişirme kabı kapağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/05484
Buluş Başlığı Contalı cam bölümlü pişirme kabı kapağı.
Başvuru Sahibi AKSEL MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YUSUF AKGÜL
IPC Sınıfı B65D 43/02
Buluş Özeti

Her türlü pişirme kabında kullanılabilen, parçaları katmanlar şeklinde birbirine tutturulan, düşük miktarda basınç üreterek pişirme yapan kaplarda da kullanılabilen cam, metal ve plastik türevi malzemenin bir arada kullanılması ile oluşmuş pişirme kabı kapağı ile ilgili olan bu buluş genel olarak; kapak (1), kapak (1) üzerinde cam kapak yuvası (1.1), yine kapak (1) üzerinde montaj deliği (1.2), kapağın (1) üzerinde oluşturulmuş cam kapak yuvasında (1.1) yerleşen cam kapak (2), cam kapağı (2) içine alarak cam kapak yuvasına (1.1) oturması ve sızdırmazlık sağlaması için kullanılan bilinen teknolojiler ile üretilmiş ısıya dayanıklı cam kapak contası (3), cam kapağı (2) cam kapağı yuvasına (1.1) oturmasından sonra üzerine kapanarak yerinde hapseden üst kapak (4), kapak (1), cam kapak (2) ve üst kapağın (4) montaj delikleri (1.2) üzerinden birbirine sıkı tutunmasını sağlayan vidadan oluşmaktadır.