22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Panel tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06229
Buluş Başlığı Panel tertibatı.
Başvuru Sahibi ÖZ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YUNUS DURMAZ
IPC Sınıfı E04G 9/00;E06B 1/00
Buluş Özeti

Buluş, kafeteryalarda, bahçelerde merdiven korkuluklarında, balkon korkuluklarında, havuz kenarlarında, ofis ara bölmelerinde kullanılan, mukavemet ve estetik görünüm kazandıran sokulup takılabilen ve hazır zemine uygulanabilen panel ilgilidir. Buluş özellikle, bir zemin profil (1), bu zemin profil (1) ara bölmesine konumlandırılan cam (23) ve bu cam (23) üzerine konumlandırılan üst küpeşteden (15) oluşan, kullanılan sıkıştırma aparatlarıyla (16,20) mukavemeti artırılan, ayarlanabilir çıta (8) sayesinde zemin profil (1) ara bölmesine konumlandırılan camın (23) istenilen kalınlıkta üretilebilmesine olanak sağlayan panellerle ilgilidir.