22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Lcd ekran içeren mağaza tabelası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/06976
Buluş Başlığı Lcd ekran içeren mağaza tabelası.
Başvuru Sahibi BUĞRA PERAKENDECİLİK VE MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA KARA
IPC Sınıfı G09F 7/00
Buluş Özeti

Bu buluş lcd ekran içeren mağaza tabelası ile ilgilidir . Buluş konusu lcd ekran içeren mağaza tabelası, çeşitli mağaza ve dükkanlarda kullanılan cephe tabelalarına lcd ve benzeri hareketli görüntüleri oynatabilecek ekran yerleştirilmesi sayesinde bu ekranlarda mağaza, mağazada satılan ürünler ve hizmetler ile çeşitli görsel tanıtım ve reklamların yayınlanabilmesi mümkün olmaktadır. Buluş konusu lcd ekran içeren mağaza tabelası ile tüketicilere hareketli görüntüler, animasyonlar ve çeşitli reklamlar gösterilebilmekte ve böylece dikkat çekici bir tabela yapılanması elde edilerek reklamların tüketicilere satış noktalarında doğrudan ulaştırılması sağlanabilmektedir.